08 Lipiec 2019

30-lecie działalności Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie

 

W dniu 6 czerwca 2019 r. odbył się Jubileusz XXX - lecia działalności Stowarzyszenia Solidarni "PLUS",  prowadzącego w Wandzinie Ośrodek Readaptacji EKO „Szkoła Życia” - największy tego typu ośrodek w Polsce. Stowarzyszenie dysponuje w obiekcie 180 miejscami, udzielając wielopłaszczyznowej pomocy medycznej, psychoterapeutycznej, prawnej, socjalno-bytowej i duszpasterskiej. 


W ramach struktury organizacyjnej ośrodka funkcjonuje:

  • oddział opiekuńczo-leczniczy dla osób żyjących z HIV oraz dla niepełnosprawnych seniorów;
  • oddział uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, oraz uzależnień behawioralnych;
  • centrum rehabilitacji leczniczo-ruchowej;
  • poradnia stomatologiczna.

 

 

W ramach działalności wspierającej placówka: 

  • prowadzi certyfikowane ekologiczne gospodarstwo rolno-hodowlano-przetwórcze, realizując liczne programy z obszaru ochrony różnorodności biologicznej i edukacji ekologicznej;  
  • korzysta z infrastruktury ekologicznej, do której należy mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, bio-masowy system grzewczy oraz instalacja kolektorów słonecznych;
  • uruchomiła regularną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, którą tworzą pacjenci, wolontariusze i pracownicy.

Jubileusz 30-lecia założenia placówki zainaugurowała konferencja szkoleniowa pod hasłem „Aktualne wyzwania w obszarze problematyki uzależnień, HIV/AIDS i HCV. Leczenie, terapia, profilaktyka, działalność społeczna”, w której udział wzięło ok. 250 osób, w tym przedstawiciele władz samorządowych, ośrodków profilaktyki i terapii uzależnień, służby zdrowia, placówek oświatowych i szkolno - wychowawczych, organów Sądów powszechnych, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organizacji pozarządowych, itd.


Więcej informacji na temat obchodów Jublieuszu, jak i codziennej działalności Ośrodka mogą Państwo znaleźć na stronie: http://wandzin.pl/


Z niniejszym newsletterem przekazujemy Państwu również kolejny numer kwartalnika Kontra – biuletynu informacyjnego Krajowego Centrum ds. AIDS. W bieżącym numerze znajdą Państwo szereg informacji związanych z tematem profilaktyki HIV/AIDS, w tym m.in.:

  • Nowe metody profilaktyki zakażeń HIV (PrEP, PEP, TaSP) – artykuł autorstwa dr n. med. Bartosza Szeteli
  • Informację na temat profilaktyki w grupie kobiet świadczących komercyjnie usługi seksualne, w tym ciekawe wyniki badania dotyczącego testowania w kierunku HIV, przeprowadzonego przez Stowarzyszenie DADU ze Szczecina, w okresie od czerwca do listopada 2018 roku, którym zostały objęte 84 kobiety.
  • Aktualnie obowiązujący stan prawny dotyczący, testów na HIV i możliwości służby osób żyjących z HIV w służbach mundurowych. 

Przypominamy, że wcześniejsze numery Kontry są dostępne na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS https://aids.gov.pl/kontra/kontra-2018/

Informujemy również, że istnieje możliwość zamawiania lub pobierania innych wydawnictw (broszur, ulotek, plakatów) nt. HIV/AIDS/STI – zarówno tych skierowanych do środowiska medycznego, jak i do ogółu społeczeństwa. W celu otrzymania bezpłatnych publikacji Krajowego Centrum ds. AIDS należy wypełnić wniosek ze strony www.aids.gov.pl/publikacje i przesłać go pocztą, faxem lub e -mailem. Wydawnictwa są również dostępne na stronie do pobrania w wersji elektronicznej.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury.
 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Mogą Państwo samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Państwa przeglądarce.