12 Kwiecień 2021

INTEGRATE - projekt na rzecz integrowania działań związanych z profilaktyką, testowaniem i leczeniem HIV, HCV/HBV, gruźlicy (TB) i zakażeń przenoszonych drogą płciową (STIs)

 

Projekt INTEGRATE, czyli krok w stronę integracji świadczeń związanych z przeciwdziałaniem HIV, HCV/HBV, STI, TB na poziomie poszczególnych państw EU/EOG.


Według danych1 Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), prawie połowa osób żyjących z HIV jest diagnozowana zbyt późno, a 9 milionów obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie wie, że jest zakażona HCV lub HBV.

U osób żyjących z HIV często występują zakażenia współistniejące, takie jak: kiła i rzeżączka, HBV i HCV, rośnie także poziom śmiertelności z powodu niewydolności wątroby. 
Z kolei w państwach Europy Wschodniej (np. Rosja i Ukraina) napotykamy na szczególnie wysoki odsetek koinfekcji HIV i gruźlicy. 
To rodzi potrzebę zintensyfikowania prac na rzecz wczesnej diagnostyki i integrowania strategii z zakresu profilaktyki, testowania i leczenia HIV, WZW, gruźlicy oraz zakażeń przenoszonych drogą płciową (z ang. STIs), ze szczególnym uwzględnieniem osób z tzw. populacji kluczowych. Jest to główny cel  główny projektu INTEGRATE.

W ramach INTEGRATE Krajowe Centrum ds. AIDS wraz z 28 instytucjami oraz organizacjami z 14 państw UE (Chorwacja, Dania, Estonia, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Wielka Brytania – działania rozpoczęte przed Brexitem) i kandydującą do UE Serbią, uczestniczy w projekcie na rzecz integrowania działań, związanych z profilaktyką, testowaniem i leczeniem HIV, HCV/HBV, gruźlicy (TB) i zakażeń przenoszonych drogą płciową (STIs) na poziomie poszczególnych państw (ang. Joint Action on integrating prevention, testing and link to care strategies across HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe).

Prowadzenie działań w ramach projektu zostało zaplanowane na lata 2017-2020. Ze względu na pandemię COVID-19 działania przedłużono do 31 maja 2021 roku. 

 

Argumenty za integracją świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia HIV i STIs

 • HIV, STIs, HCV, HBV mają podobne lub identyczne drogi zakażenia, charakteryzują je podobne lub identyczne czynniki ryzyka, dotyczą tych samych populacji osób.
 • HIV, STIs, HCV, HBV mogą współwystępować i pogarszać stan zdrowia osoby zakażonej.
 • Zakażeniom przenoszonym drogą płciową, w tym HIV, HCV, HBV można skutecznie przeciwdziałać oraz je leczyć. 
 • W przypadku HIV, STIs, HCV, HBV wymagane są i możliwe do zastosowania podobne działania zapobiegawcze.
 • Zintegrowane przeciwdziałanie HIV, STI, HCV, HBV jest uzasadnione kosztowo.

 

Okoliczności sprzyjające podejściu o charakterze zintegrowanym:

 • Rosnące znaczenie HCV i HBV – choroby te uzyskały status globalnego priorytetu zdrowia.
 • Wzrost liczby zakażeń STIs (rzeżączka, kiła).
 • Ustabilizowany poziom odsetka nowych zakażeń HIV.
 • Wcześniejsze rozpoczynanie terapii ARV.
 • Szczepionka na HBV.
 • Możliwość leczenia HCV.

W dniach 28-29 stycznia 2021 roku odbyło się wirtualne spotkanie partnerów projektu INTEGRATE, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Trzeciego Programu Działań Unii Europejskiej (UE) w dziedzinie Zdrowia na lata 2014-2020.

Podczas spotkania omawiano:

 1. rezultaty działań pilotażowych realizowanych w wybranych państwach UE, polegających na integracji działań w zakresie testowania w kierunku HIV, HCV i STI na poziomie społeczności lokalnych i w grupach zwiększonego ryzyka zakażeń, 
 2. kwestię zwiększenia ilości testów w kierunku HIV na podstawie występowania chorób współistniejących (Indicator Condition Guided Testing-IC),
 3. tematykę samodzielnego wykonywania testów (ang. self-testing) oraz samodzielnego pobierania materiału do badania (ang. self-sampling), co dodatkowo wspomaga wczesną diagnostykę HIV i STI, zwłaszcza w krajach, w których występuje słaby dostęp do usług medycznych i duża liczba zakażeń,
 4. informowanie partnera seksualnego o możliwości zakażenia HIV (ang. partner notification),
 5. wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych dla poprawy wczesnej diagnostyki i utrzymywania pacjentów w leczeniu,
 6. możliwość łączenia danych na temat HIV i STI, zbieranych na poziomie lokalnym (ang. community-based data) z narodowym systemem zbierania danych,  
 7. kwestie związane z poprawą jakości życia osób zakażonych HIV i STI. 

Więcej informacji nt. projektu INTEGRATE, w tym: 

 • wyniki badań dotyczących testowania, 
 • opisy i wnioski z pilotaży na poziomie poszczególnych państw, 
 • wnioski ze spotkań regionalnych, 
 • opinie ekspertów, 
 • rezultaty prac grup tematycznych działających w ramach poszczególnych pakietów roboczych INTEGRATE, 
 • konsultacje z wiodącymi europejskimi organizacjami powołanymi do ochrony zdrowia (ECDC, WHO EURO, DG SANTE), 
 • publikacje, stanowiące cenny zasób wiedzy i narzędzi do wykorzystania i wdrażania na poziomie poszczególnych państw. 

znajdą Państwo na stronie https://integrateja.eu/ a także na platformie the EU Health Platform: https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/projects/761319/summary

Z niniejszym newsletterem przekazujemy Państwu również kolejny numer kwartalnika Kontra – biuletynu informacyjnego Krajowego Centrum ds. AIDS. 

W bieżącym numerze znajdą Państwo szereg informacji związanych z tematem  profilaktyki HIV/AIDS, w tym m.in.:

 • Raport UNAIDS z okazji Światowego Dnia AIDS 2020 - Magdalena Nicoletti.
 • „Czy wiesz, że…” – kampania profilaktyczna KC ds. AIDS na lata 2020 – 2021.
 • Narażenie na zakażenie HIV – zmiana prawa i jej skutki, zasady odpowiedzialności karnej.
 • Pandemia COVID-19 a pomoc osobom uzależnionym cz. I. – Artur Malczewski.

Przypominamy, że wcześniejsze numery Kontry są dostępne na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS https://aids.gov.pl/kontra/kontra_2020/
Informujemy również, że istnieje możliwość zamawiania lub pobierania innych wydawnictw Krajowego Centrum ds. AIDS  (broszur, ulotek, plakatów) nt. HIV/AIDS/STIs – zarówno tych skierowanych do środowiska medycznego, jak i do ogółu społeczeństwa. 

W celu otrzymania bezpłatnych publikacji należy wypełnić wniosek ze strony: https://aids.gov.pl/_publikacje/wersja_papierowa_i_elektroniczna/ i przesłać go pocztą, faxem lub e -mailem. Wydawnictwa są również dostępne na stronie do pobrania w wersji elektronicznej.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury.

 

1Public health guidance on HIV, hepatitis B and C testing in the EU/EEA – An integrated approach. Stockholm: ECDC; 2018.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Mogą Państwo samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Państwa przeglądarce.