Program Edukacyjny

Polityka państwa wobec HIV/AIDS

Polityka Państwa w zakresie zapobiegania HIV i zwalczania AIDS została określona w Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (zwanym dalej Programem). Poprzednie edycje realizacji Programu obejmowały lata: 1996-1998, 1999-2003, 2004-2006, 2007-2011, 2012-2016 oraz 2017-2021; obecna określa zakres działań na lata 2022-2026.

Podstawę działań stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. Nr 44, poz. 227) oraz Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2022-2026 (zwany dalej Harmonogramem), przyjęty Uchwałą nr 188/2021 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.).

Wieloletnie doświadczenia i obserwacje, wiedza w dziedzinie zakażeń HIV/AIDS, prognozy dotyczące rozprzestrzeniania się epidemii w naszym regionie oraz polityka międzynarodowa uzasadniają inicjatywy legislacyjne, oraz podejmowanie działań w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Opracowanie i wykonywanie Programu stanowi podstawę partnerstwa w realizacji programów zdrowia publicznego na arenie krajowej i międzynarodowej.

 

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS zakłada podjęcie działań w pięciu obszarach:

  1. zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa,
  2. zapobiegania zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych,
  3. wsparcia i opieki zdrowotnej dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS,
  4. współpracy międzynarodowej,
  5. monitoringu.

 

Realizacją Programu kieruje minister właściwy do spraw zdrowia, a koordynatorem realizacji Programu jest Krajowe Centrum do spraw AIDS.

Podmiotami obowiązanymi do realizacji Programu są:

  1. ministrowie właściwi ze względu na cele Programu,
  2.  terenowe organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki.

W realizacji zadań Programu uczestniczą:

  1. wszystkie podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów są obowiązane do opracowywania i realizacji strategii w zakresie polityki społecznej, obejmującej w szczególności programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz edukacji publicznej.
  2. podmioty, które prowadzą działalność umożliwiającą podejmowanie zadań wynikających z harmonogramu realizacji Programu lub prowadzenia akcji wspierających jego realizację.
Materiały do pobrania:
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Mogą Państwo samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Państwa przeglądarce.