Program Edukacyjny

Epidemiologia

Na świecie ok. 4 000 osób dziennie zakaża się HIV. W Polsce, po przejściowym spadku wykrywalności spowodowanym epidemią COVID-19, nastąpiło popandemiczne odbicie – w 2022 r. rozpoznano 2 3841  nowych zakażeń HIV (średnio ponad 6 dziennie), a w roku 2023 r. 2 9052  (średnio prawie 8 dziennie). Tyle, że HIV to nie SARS-CoV-2, nie przenosi się drogą kropelkową, w powietrzu. Bardzo łatwo go uniknąć. Wystarczy tylko wiedzieć, jak można się zakazić (→ drogi zakażenia). 

Analizując dane epidemiologiczne dotyczące zakażeń HIV w Polsce w latach 2022–2023 należy mieć na uwadze, że mówimy o wzroście liczby zarejestrowanych zakażeń HIV, a nie o wzroście przypadków nowych zakażeń. Tak więc interpretacja zwiększonej liczby rejestracji zakażeń HIV w latach 2022–2023 powinna uwzględniać wiele czynników, w tym między innymi okres przed pandemią COVID-19 i w jej trakcie, tj.: 

  • zakłócenia w funkcjonowaniu systemu rejestracji zakażeń innych niż Sars-Cov2; 
  • ograniczony dostęp do badań diagnostycznych;
  • wojnę w Ukrainie i związane z tym zjawiska: masowe uchodźctwo i napływ ludności do naszego kraju, konieczność objęcia leczeniem, rejestracja przypadków zakażeń osób posiadających PESEL PL, w tym uchodźców.

 

DANE KRAJOWE
Krajowe dane epidemiologiczne dotyczące zakażeń HIV i zachorowań na AIDS w Polsce w poszczególnych latach, zamieszczane są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego (NIZP PZH – PIB): https://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/hiv_aids/index.htm, w zakładce: „informacja bieżąca”.

Meldunki (dwutygodniowe) o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach w Polsce zamieszczane są przez NIZP-PIB na stronie: https://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html#01


DANE ŚWIATOWE
Światowe dane epidemiologiczne znajdują się na stronach internetowych:

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) jest niezależną agencją Unii Europejskiej odpowiedzialną za rozpoznawanie, ocenę i powiadamianie o bieżących i nadchodzących zagrożeniach związanych z chorobami zakaźnymi w Europie.

Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (CDC) jest agencją rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej. Zadaniem CDC jest zapobieganie chorobom (zwłaszcza zakaźnym) oraz ich monitoring i zwalczanie, a także zajmowanie się zagadnieniami zdrowotnymi związanymi ze środowiskiem naturalnym, środowiskiem pracy, a także z szeroko pojętą profilaktyką i poprawą stanu zdrowia społeczeństwa amerykańskiego.

UNAIDS jest projektem Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego celem jest koordynacja i poprawa skuteczności działań poszczególnych krajów w walce z HIV i AIDS. 

Światowa Organizacja Zdrowia z siedzibą w Szwajcarii, działa w ramach systemu Narodów Zjednoczonych i jest odpowiedzialna za najważniejsze kwestie w ochronie zdrowia, m.in.:

  • ustala normy i standardy, np. dotyczące składu lekarstw i jakości żywności;
  • tworzy politykę zdrowotną opartą na wiedzy naukowej;
  • zarządza kryzysami zdrowotnymi;
  • śledzi i ocenia tendencje zdrowotne na świecie.

 

1 https://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/hiv_aids/index.htm
 2 https://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2023/INF_23_12B.pdf
 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Mogą Państwo samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Państwa przeglądarce.