Program Edukacyjny

Główne zadania PKD

  • Wczesne wykrywanie zakażeń HIV u osób o zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań, poprzez wykonywanie anonimowych i bezpłatnych badań diagnostycznych w kierunku zakażenia HIV oraz wsparcie i skierowanie osób seropozytywnych do dalszej opieki medycznej;
  • uświadamianie wszystkim zgłaszającym się do PKD skutków zdrowotnych ich ryzykownych zachowań i możliwości modyfikacji tych zachowań na bezpieczniejsze poprzez prowadzenie profesjonalnego poradnictwa okołotestowego;
  • gromadzenie danych epidemiologicznych o drogach szerzenia się zakażeń HIV w Polsce, w oparciu o informacje uzyskane od osób zgłaszających się do PKD. Ma to na celu tworzenie skutecznych programów profilaktycznych i ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV.

Ze względu na obowiązek zachowania anonimowości klientów, poradnictwo nie może obejmować:

  • prowadzenia dokumentacji medycznej;
  • wystawiania recept;
  • leczenia;
  • stosowania produktów leczniczych.

Każde wykonanie testu w kierunku HIV jest poprzedzone rozmową z doradcą. Podczas rozmowy szacuje się ryzyko zakażenia HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową w odniesieniu do indywidualnych zachowań klienta.

Jeżeli wynik testu okazuje się ujemny, doradca przy odbiorze przypomina, jakich sytuacji należy unikać, aby w przyszłości nie zakazić się wirusem.

Natomiast jeśli wynik jest dodatni, doradca rozmawia o możliwościach leczenia i pomocy.

Poradnictwo okołotestowe w PKD mogą prowadzić wyłącznie:

  1. Osoby wykonujące zawód medyczny z wyższym wykształceniem (lekarz, magister pielęgniarstwa, diagnosta laboratoryjny lub pokrewne),
  2. Osoby z tytułem zawodowym magistra w dziedzinie o profilu społecznym, ze specjalnością w zakresie zdrowia publicznego, pedagogiki, poradnictwa i pracy w kontakcie indywidualnym z klientem;
  3. Osoby z tytułem zawodowym magistra, które ukończyły studia podyplomowe w dziedzinie o profilu społecznym, ze specjalnością w zakresie zdrowia publicznego, poradnictwa i pracy w kontakcie indywidualnym z klientem;

posiadające ważny certyfikat doradcy upoważniający do prowadzenia poradnictwa, wydany przez Krajowe Centrum ds. AIDS.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Mogą Państwo samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Państwa przeglądarce.