Program Edukacyjny

Model testowania oparty na punktach konsultacyjno-diagnostycznych

Ważnym argumentem dla rozwoju systemu testowania w Polsce jest fakt, że wg danych organizacji unijnych (ECDC) ponad 50% osób nie jest świadomych swojego zakażenia. Brak wiedzy o swoim statusie serologicznym wiąże się z późnym zastosowaniem leków ARV, a tym samym z większym zagrożeniem umieralności. Dodatkowo nieświadome swojego zakażenia osoby mogą również nieświadomie zakażać innych.

W związku z powyższym wykonywanie testów na obecność HIV anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania, zwłaszcza jeżeli połączone jest z poradnictwem okołotestowym, to niezmiernie istotny instrument w profilaktyce HIV. Taką właśnie formę poradnictwa okołotestowego Komitet Ministrów Rady Europy uznał nie tylko za najskuteczniejszą w profilaktyce HIV/AIDS, ale również za najbardziej godną polecenia z etycznego i prawnego punktu widzenia.

Wobec osób zakażonych HIV i chorych na AIDS stale jeszcze zdarzają się, zarówno w Polsce jak i w innych krajach, przypadki naruszania zasad etycznych i prawnych wynikających z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich przysługujących każdemu człowiekowi, nie wyłączając osób zakażonych HIV.

Dobrowolne testy połączone z poradnictwem spełniają wymóg przestrzegania praw osób zakażonych HIV, co – zdaniem wspomnianego już Komitetu Ministrów Rady Europy - „ma rozstrzygające znaczenie dla powodzenia prewencyjnej polityki zdrowia publicznego”.

 

W Polsce sieć punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) prowadzonych przez organizacje pozarządowe ściśle współpracujące z podmiotami leczniczymi, koordynowana i współfinansowana przez Krajowe Centrum ds. AIDS, funkcjonuje od 1996 roku.

Model testowania oparty jest na pełnej anonimowości i dobrowolności.  W PKD testy w kierunku HIV wykonywane są bezpłatnie i bez skierowania.

Nierozerwalnym elementem badania jest profesjonalne poradnictwo okołotestowe. Organizacje pozarządowe prowadzące PKD, posiadają długoletnie doświadczenie również w zakresie wsparcia osób zakażonych i żyjących z HIV/AIDS.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Mogą Państwo samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Państwa przeglądarce.