Program Edukacyjny

Organizacja pracy w PKD

  1. PKD powinny być czynne w ściśle z góry określonych dniach i godzinach.
  2. Wykonanie testu w kierunku HIV i wydanie wyniku nie jest możliwe bez wcześniejszego specjalistycznego poradnictwa okołotestowego przeprowadzanego przez doradcę; doradca po rozmowie z klientem PKD, o ile wykaże on zainteresowanie wykonaniem testu w kierunku HIV,  kieruje go do pokoju (punktu) pobrań.
  3. Krew do badań w kierunku HIV pobierana jest w punkcie (pokoju) pobrań krwi przez osobę posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
  4. Po odpowiednim oznakowaniu krew przekazywana jest, zgodnie z ustalonymi w PKD zasadami,
    do laboratorium współpracującego z PKD.
  5. Laboratorium wykonujące testy przesiewowe, w przypadku otrzymania wyniku dodatniego, przesyła surowicę do laboratorium  w celu potwierdzenia wyniku.
  6. Wyniki badań, zarówno ujemne jak i nieujemne przekazywane są z laboratorium do doradcy, który jest zobowiązany do wręczenia wyniku badania klientowi, którego on dotyczy  i przeprowadzenia z nim rozmowy w sprawie (w zależności od wyniku) jak najszybszego wyjaśnienia stanu klinicznego i ewentualnego wdrożenia  odpowiedniego leczenia.
  7. Dla zapewnienia w pełni profesjonalnej pracy zakazane jest:

1) wydawanie wyników badań klientowi bezpośrednio przez laboratorium

2) wykonywanie badań i wydawanie wyników na nazwisko klienta;

3) wydawanie wyników dodatnich niepotwierdzonych testem potwierdzenia;

4) odkodowywanie wyników ujemnych na życzenie klienta.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Mogą Państwo samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Państwa przeglądarce.