Program Edukacyjny

Najważniejsze akty prawne

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz.U.2011.44.227).
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654 z późn.zm.) - prawo do świadczeń zdrowotnych w zagrożeniu życia lub zdrowia - podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia (art.15).
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008.234.1570 z późn.zm.) -  możliwość zastrzeżenia danych umożliwiających identyfikację osoby zakażonej wirusem HIV (art. 41 ust.1).
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Mogą Państwo samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Państwa przeglądarce.